Odysseus a Kyklóp

Ilustrace a instalace k antickému eposu

Vedle ilustrované knihy deníkového charakteru vznikly také instalace v podobě nadživotních postav z igelitu a sochy z polyuretanové pěny.