Wesoła Gromadka

Česko-polská knížka říkadel pro děti.

Kniha lidových básniček, sesbíraných Bohdanem Butenkem, vznikla na stáži v Polsku. (Uniwersytet Artystyczny v Poznani)