malba

Malby – obrazy různých formátů a námětů, které mi umožňují ztvárnit vizuální představy do abstrahovaných forem a přemýšlet jiným výtvarným způsobem, než jak je tomu v realistické poloze knižní ilustrace. Co obraz, to kousek podvědomí, imaginace, střípky obrazových momentů a barevných kompozic.

Náměty na všechna díla vznikala dle spontánních digitálních skic, které paradoxně reagují na realistické tužkové kresby do skicáře.
Samotná precizní realizace je akrylová malba na plátně.

#minimalismus #hravost #pestrost #barevnost #predstavivost

D69A9828 D69A9871D69A9829D69A9870D69A9879D69A9847